Thông tin liên hệ

KHÁCH SẠN HOA HỒNG 1
Địa chỉ : 92 phố Xã Đàn. Phường Phương lien, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
ĐT : 0243.852.9628 – 0243.5723.193
FAX : 0243.5723.852
Email: trinhkshoahong@gmail.com